sunflowers-3640938_640

“Yaşanan yıllara hayat katmak” felsefesiyle,
yaşlı bireylerin hayatı tüm yönleriyle sağlıklı aynı zamanda anlamlı olarak sürdürmeleri için yaşam kalitelerini artırmak, aktif ve başarılı yaşlanma sürecine katkı ve destek sağlamak için çalışıyoruz.

IMG_3679-web

Saha çalışmalarımız ile yaşlılarımızın hayatlarına doğrudan dokunarak,
onların sosyal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel iyilik hallerinin korunmasına ve artırılmasına destek oluyoruz.

IMG_7983

Yaşlılar ve toplumun farklı kesimleri arasında köprü oluşturacak, farkındalık yaratacak, birbirimizi daha iyi anlamayı ve empati kurmayı destekleyecek çalışmalar ve projeler hayata geçirerek toplumda var olan yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili önyargıları kırmayı amaçlıyoruz.

previous arrow
next arrow
IMG_1869

Psikososyal Destek Programımız

Derneğimiz, yaş almakta olan bireylerin günlük yaşam kalitelerini destekleyecek ve artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirerek, aktif ve başarılı yaşlanma sürecine destek olmayı ve bu sürece katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu amaç doğrultusunda, yaşlılarımızın hayatlarına doğrudan dokunan saha çalışmalarımız ile onların sosyal, ruhsal, zihinsel ve fiziksel iyilik hallerinin korunmasına ve artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Derneğimiz, huzurevlerinde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireylere günlük yaşam rutinleri ile bütünleşen, bedensel, zihinsel ve duyusal becerilerini kullandıkları farklı aktivitelerden oluşan ve aynı zamanda sosyalleşmelerine olanak sağlayan  Psikososyal Destek Programı oluşturmakta ve uygulamaktadır.

FLQN5450

Demans Simülatörü

Unutkanlıktan daha da ötesini yaşayan demanslı bireylerin iç dünyalarında neler hissettiklerini anlamak ancak onların yaşadıklarını birebir deneyimleyerek mümkün olabilir. Aile yakınları ve bakım verenler çoğu zaman yeni ve zorlu durumlar ile karşılaşabilirler ve demanslı bireyleri anlamakta güçlük çekebilirler.

Derneğimiz, demans konusunda empati yolu ile farkındalık yaratmak ve demanslı bireylere daha fazla anlayış ile yaklaşılmasına destek olabilmek amacıyla geliştirilmiş olan Demans Simülatörü  uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Farkındalık Çalışmalarımız

Yaşlılığın yaşam döngüsünün doğal bir evresi olmasına rağmen, toplumda yaşlılığın bir öncelik olmadığı, yaşlanma ve yaşlılık algısının olumsuz olduğu ve yaşlıların birçok kalıp yargı, önyargı ve ayrımcılık ile karşı karşıya olduğunu araştırmalar göstermektedir. Bu olumsuz tutum ve davranışların temelinde toplumun yaşlanma konusundaki farkındalık ve empati eksikliğinin olması ve yaşlıları anlayamamasıdır. 

Dernek olarak bizler,  yaşlılar ve toplumun farklı kesimleri arasında köprü oluşturacak, farkındalık yaratacak, birbirimizi daha iyi anlamayı sağlayacak ve empati kurmayı destekleyecek ve iletişimi güçlendirecek çalışmalar ve projeler hayata geçirerek toplumda var olan yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili önyargıları kırarak birbirimizi daha iyi anladığımız bir dünyaya katki sağlamayı hedefliyoruz.

 

Bağış Yapın

Üye Olun

Gönüllü Olun

Adres

Kamara Ofisleri
Merkez Mahallesi
Hasat Sokak No: 52
Şişli - İSTANBUL

TELEFON

+90 532 512 43 35

E-POSTA

info@hayatboyuhayatdolu.com