"Yaşanan Yıllara Hayat Katmak"

"Hayat yaş ile değil yaşamak ile anlaşılırmış ."
André Gide

Derneğimizi Tanıyın

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaş almakta olan bireylerin günlük yaşam kalitelerini destekleyecek ve artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif ve başarılı yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacı ile kuruldu. 

Bu amaç doğrultusunda hedefimiz,  yaş almakta olan bireylerin ileride karşılaşabilecekleri bilişsel işlev, fiziksel beceri ve kabiliyet kayıplarını yavaşlatacak ve önleyecek faaliyetleri geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmaktır. 

Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerle yaşlı bireylerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi ve korunmasını, iyilik hallerinin sürdürülmesini ve yaşam kalitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz.

Ne Yapıyoruz?

Yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılmasında, stres, depresyon ve tükenmişlik ile başa çıkmada serbest zaman etkinliklerinin önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır.  Bu etkinliklerin bireyleri fiziksel, duygusal, davranışsal ve sosyal açıdan olumlu yönde etkilediği, aynı zamanda demans riskini azalttığı ve geciktirdiği de belirlenmiştir. 

Derneğimiz, huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlılara farklı aktivitelerden oluşan ve günlük yaşam rutinleri ile bütünleşen, bilişsel aktiviteyi artıracak psikososyal destek programı oluşturmakta ve uygulamaktadır. 

Neden Yaşlılar İçin Çalışıyoruz?

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de yaşam süresi uzamakta ve dolayısıyla nüfus hızla yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun artması ile yaşlı bireylere yönelik nitelikli hizmetlere duyulan ihtiyaç da giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. 

Bu alandaki mevcut hizmetler ağırlıklı olarak yaşlı bireylerin genel bakım ve sağlıklarının korunmasına odaklanmaktadır. Ancak sağlıklı yaşlanmak sadece fiziksel olarak değil, bilişsel, sosyal ve ruhsal açıdan da iyi olma halini kapsamalıdır. 

Derneğimiz, yaşlanmaya bakış açısının yaşlı bireye bakım sağlama boyutundan ileriye götürülerek, yaşlıların hayatı tüm yönleriyle sağlıklı aynı zamanda anlamlı olarak sürdürmelerini, toplumun içinde ve aktif olarak yaşamlarına devam ederek yaşam kalitelerinin korunmasını hedefleyen bir yaklaşımın geliştirilmesi için  çalışmaktadır.

Bize Destek Olun

Derneğimizin çalışmalarına ve faaliyetlerine destek olun, hayatlara dokunun

Kullan Ya Da Kaybet

Başarılı yaşlanmanın anahtarı, beyni etkin kullanmakta!

previous arrow
next arrow
Slider

Bağış Yapın

Üye Olun

Gönüllü Olun

Adres

Kamara Ofisleri
Merkez Mahallesi
Hasat Sokak No: 52
Şişli - İSTANBUL

TELEFON

+90 532 512 43 35

E-POSTA

info@hayatboyuhayatdolu.com