“Hayatına fazla gün katmak senin elinde olmayabilir, ama gününe hayat katmak senin elindedir” 

 

                            

 

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği - Yaşanan Yıllara Hayat Katmak

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de yaşam süresi uzamakta ve dolayısıyla nüfus hızla yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun artması ile yaşlı bireylere yönelik nitelikli hizmetlere duyulan ihtiyaç da giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu alandaki mevcut hizmetler ağırlıklı olarak yaşlı bireylerin genel bakım ve sağlıklarının korunmasına odaklanmaktadır. 

Ancak yaşlılık sadece fiziksel boyutuyla değil, bilişsel, sosyal ve ruhsal açıdan da iyi olma halini kapsayan psikososyal boyutları da içeren bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirilmesi gereken bir konudur.

“Yaşanan yıllara hayat katmak” felsefesiyle kurulan Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaşlanmaya bakış açısının yaşlı bireye bakım sağlama boyutundan ileriye götürülerek, yaşlılarımızın hayatı tüm yönleriyle sağlıklı aynı zamanda anlamlı olarak sürdürmelerini, toplumun içinde ve aktif olarak yaşamlarına devam ederek yaşam kalitelerinin korunmasını hedefleyen bir yaklaşımın geliştirilmesi için çalışmaktadır.

Bu vizyon ile yaşlılarımızın hayatlarına doğrudan dokunan saha çalışmalarımızı uygulamak ve yaygınlaştırmak başta olmak üzere, yaşlılar ve toplumun farklı kesimleri arasında köprü oluşturacak, farkındalık yaratacak, birbirimizi daha iyi anlamayı ve empati kurmayı destekleyecek çalışmalar ve projeler üreterek toplumda var olan yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili önyargıları kırmaya destek olmayı hedefliyoruz.

Derneğimiz ayrıca, hem kuşaklar arası etkileşimi arttırmak hem de yaşlılık alanında eğitim gören ve ileride yaşlılar ile etkileşimde olacak öğrencilere sahadaki faaliyetlerimizde yaşlılar ile birebir çalışma imkanı sunarak tecrübe edinmelerine katkı sağlamak ve bu yönde mesleki gelişimlerine destek olmaktadır.

 

Bizi Tanıyın

Yönetim Kurulu

Çağla Aktaş Aytöre   Başkan

Aslı Haymana            Genel Sekreter

Nihan Aydın               Sayman

Hüseyin Başusta       Üye

Filiz Öztürk                 Üye 

 

Denetim Kurulu

Namık İzar               Başkan

Mete Aydın              Üye

Zuhal Üstertuna     Üye