“Hayatına fazla gün katmak senin elinde olmayabilir, ama gününe hayat katmak senin elindedir”

                                                  Anonim

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği - Yaşanan Yıllara Hayat Katmak

Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de yaşam süresi uzamakta ve dolayısıyla nüfus hızla yaşlanmaktadır. Yaşlı nüfusun artması ile yaşlı bireylere yönelik nitelikli hizmetlere duyulan ihtiyaç da giderek artmakta ve önem kazanmaktadır. Bu alandaki mevcut hizmetler ağırlıklı olarak yaşlı bireylerin genel bakım ve sağlıklarının korunmasına odaklanmaktadır. Ancak sağlıklı yaşlanmak sadece fiziksel olarak değil, bilişsel, sosyal ve ruhsal açıdan da iyi olma halini kapsamalıdır.

Yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılmasında, stres, depresyon ve tükenmişlik ile başa çıkmada serbest zaman etkinliklerinin önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu etkinliklerin bireyleri fiziksel, duygusal, davranışsal ve sosyal açıdan olumlu yönde etkilediği, aynı zamanda bunama riskini azalttığı ve geciktirdiği de belirlenmiştir.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, yaş almakta olan bireylerin günlük yaşam kalitelerini destekleyecek ve artıracak bilişsel ve psikososyal yöntemleri hayata geçirmek, aktif ve başarılı yaşlanma sürecine destek olmak ve bu sürece katkı sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz, yaşlanmaya bakış açısının yaşlı bireye bakım sağlama boyutundan ileriye götürülerek, yaşlıların hayatı tüm yönleriyle sağlıklı aynı zamanda anlamlı olarak sürdürmelerini, toplumun içinde ve aktif olarak yaşamlarına devam ederek yaşam kalitelerinin korunmasını hedefleyen bir yaklaşımın geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hedefimiz, yaş almakta olan bireylerin ileride karşılaşabilecekleri bilişsel işlev, fiziksel beceri ve kabiliyet kayıplarını yavaşlatacak ve önleyecek faaliyetleri geliştirmek, uygulamak ve yaygınlaştırmaktır.

Derneğimiz, huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlılara farklı aktivitelerden oluşan ve günlük yaşam rutinleri ile bütünleşen bilişsel aktiviteyi artıracak Psikososyal Destek Programını uygulamaktadır. Psikososyal Destek Programımız ile yaşlı bireylerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi ve korunmasını, iyilik hallerinin sürdürülmesini ve yaşam kalitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Söz konusu program, kurumdaki bireylerin gelişimsel özellikleri, genel işlev düzeyleri, fiziksel uygunlukları, ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda uyarlanmakta ve planlanmaktadır.

Bizi Tanıyın

Yönetim Kurulu

Çağla Aktaş Aytöre   Başkan

Aslı Haymana            Genel Sekreter

Nihan Aydın               Sayman

Hüseyin Başusta       Üye

Filiz Öztürk                 Üye 

 

Denetim Kurulu

Namık İzar               Başkan

Mete Aydın              Üye

Zuhal Üstertuna     Üye