Psikososyal Destek Programı Nedir?

Psikososyal Destek Programı, 2000’li yılların başında İngiltere’de uzman bir ekip tarafından yapılan araştırmalar sonucu geliştirilen,  İngiltere başta olmak üzere 29 farklı ülkede uygulanan “Cognitive Stimulation Therapy” nin ülkemize Derneğimiz tarafından adapte edilmiş bir uygulamasıdır.

Psikososyal Destek Programı, hafif kognitif bozukluk ve erken/orta evre demansı olan bireylerin sosyalleşme ve öğrenme ortamı içerisinde, yapılandırılmış aktivitelerle faal ve etkin bir şekilde katılımları ile bilişsel uyarım sağlayan grup bazlı bir uygulamadır.

Derneğimiz Psikosyal Destek programını huzur evi ve yaşlı bakım merkezlerinde uygulamaktadır.

Programın Yapısı  

Psikososyal Destek Programı, 8 kişilik grup olarak 45 dakikalık oturumlar halinde yapılmaktadır. Program 14 oturumdan oluşmakta ve haftada 2 oturum olmak üzere 7 hafta içerisinde uygulanmaktadır. Oturumlar,  katılımcıların bilişsel fonksiyonlarını artırmayı destekleyen farklı temaları içeren aktivitelerden oluşmaktadır. Aktivitelerin içerikleri grubun genel özellikleri, ilgi alanları ve bilişsel seviyeleri gözetilerek gruba özel planlanmakta ve Cognitive Stimulation Therapy usul ve esaslarına uygun olarak oluşturulmaktadır.