DEMANS SİMÜLATÖRÜ “ HANDS ON DEMENTIA”

Demansı Anlamanın İnteraktif Yolu

Unutkanlıktan daha da ötesini yaşayan demanslı bireylerin iç dünyalarında neler hissettiklerini anlamak ancak onların yaşadıklarını birebir deneyimleyerek mümkün olabilir. Aile yakınları ve bakım verenler çoğu zaman yeni ve zorlu durumlar ile karşılaşabilirler ve demanslı bireyleri anlamakta güçlük çekebilirler.

Derneğimiz, demans konusunda empati yolu ile farkındalık yaratmak ve demanslı bireylere daha fazla anlayış ile yaklaşılmasına destek olabilmek amacıyla geliştirilmiş olan Demans Simülatörü ( “Hands on Dementia”) uygulamasını gerçekleştirmektedir.

Demans Simülatörü nedir?

Demans Simülatörü, demansın tipik semptomlarının simüle edilerek katılımcıların 8 farklı günlük aktiviteden oluşan “istasyonlarda” belirtilen görevleri yerine getirmeleri ile demanslı bir bireyin her gün yaşadığı sıkıntıları birebir olarak deneyimlemelerini sağlayan interaktif bir uygulamadır.

Katılımcı, giyinmekten yemek yemeğe kadar normalde her gün hiç düşünülmeden yapılan ve son derece basit görünen bu rutin işleri yaparken yaşadığı güçlükleri ya da işleri yerine getirememenin yarattığı sıkıntıları deneyimleyerek, demanslı bir kişinin günlük hayatında sürekli yaşadığı zorlukları ve hissettiklerinin aynılarını tecrübe eder ve onlarla “empati” kurar.

Demans Simülatörü kimler içindir?

Demans Simülatörü, herkes tarafından deneyimlenebilir, özellikle demanslı bireylerin yakınları ve bakım verenler, yaşlı bakım, gerontoloji ve geriatri uzmanları ve sağlık çalışanları tarafından deneyimlenmesi tavsiye edilir.

Demans Simülatörü, birçok alanda farkındalık aktivitelerinde uygulanabilir:

  • Öğrenim Kurumları (ortaokul, lise, üniversite)
  • Sertifika Programları
  • Meslek Kursları
  • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
  • Workshop/Atölye/Seminer
  • Halka Açık Etkinlikler

Katılımcı Yorumları

“Çok çarpıcı bir deneyim.”( Yönetici, 50 yaşında )

“Şimdi annemin nasıl hissettiğini çok iyi anladım.” ( Prof. Dr, 65 yaşında )

“Çok zor, bunu yapamayacağım…..pes ediyorum.”( Öğrenci, 22 yaşında )

“Gerçekten sinirlerim bozuldu….böyle hissetmek ne kadar kötü bir duyguymuş.” ( Gönüllü, 43 yaşında )

“Neden ellerim benim komutlarıma cevap vermiyor? Hareketlerimi kontrol edemiyorum!” ( Metin Yazarı, 28 yaşında )

“Demek ki demans hastalarının yanında hep birileri olmalı onlara yardım etmek için, ne kadar zorluk çekiyorlarmış. “ ( İş insanı, 67 yaşında )

“Demans’ın bu kadar zor bir şey olduğunu bilmiyordum. Demans olmamak için neler yapmamız gerek?” ( Art Direktör, 30 yaşında )

Demans Simülatörü Yaratıcı Ekip

Demans Simülatörü, Almanya’da demans alanında uzman bir ekip tarafından geliştirilmiş olup, Derneğimiz, sözkonusu uzman ekip ile birlikte bu uygulamayı Türkiye’ye adapte etmiştir.

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği, Demans Simülatörü’nü ülkemizde uygulaması için yetkilendirilmiş tek kuruluştur.