Yaşlanma sürecinde artan sağlık sorunları nedeniyle azalan hareketlilik, sosyallik ve üretkenlik,  bireylerin fizyolojik, psikolojik, ve bilişsel olarak gerilemesine sebep olmaktadır. Yaşanan bu olumsuz değişimler  yaş alan bireylerin stress gibi sorunlarını tetiklemekte, günlük yaşam becerilerinde kayba ve yaşam kalitelerinde azalmaya yol açmaktadır. 

Yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılmasında, stres, depresyon ve tükenmişlik gibi sorunlar ile başa çıkmada serbest zaman etkinliklerinin önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu etkinliklerin bireyleri fiziksel, duygusal, davranışsal ve sosyal açıdan olumlu yönde etkilediği, aynı zamanda bunama riskini azalttığı ve geciktirdiği de belirlenmiştir.

Derneğimiz, huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlılara farklı aktivitelerden oluşan ve günlük yaşam rutinleri ie bütünleşen bilişsel aktiviteyi artıracak Psikososyal Destek Programını uygulamaktadır. Psikososyal Destek Programı ile yaşlı bireylerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi ve korunmasını, iyilik hallerinin sürdürülmesini ve yaşam kalitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu program, kurumdaki bireylerin gelişimsel özellikleri, genel işlev düzeyleri, fiziksel uygunlukları, ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda uyarlanmakta ve planlanmaktadır.

previous arrow
next arrow
Slider