Yaşlanma sürecinde artan sağlık sorunları nedeniyle azalan hareketlilik, sosyallik ve üretkenlik,  bireylerin fizyolojik, psikolojik, ve bilişsel olarak gerilemesine sebep olmaktadır. Yaşanan bu olumsuz değişimler  yaş alan bireylerin stress gibi sorunlarını tetiklemekte, günlük yaşam becerilerinde kayba ve yaşam kalitelerinde azalmaya yol açmaktadır. 

Yaşlılıkta yaşam kalitesinin artırılmasında, stres, depresyon ve tükenmişlik gibi sorunlar ile başa çıkmada serbest zaman etkinliklerinin önemli bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Bu etkinliklerin bireyleri fiziksel, duygusal, davranışsal ve sosyal açıdan olumlu yönde etkilediği, aynı zamanda bunama riskini azalttığı ve geciktirdiği de belirlenmiştir.

Derneğimiz, huzurevinde yaşamlarını sürdüren yaşlılara farklı aktivitelerden oluşan ve günlük yaşam rutinleri ie bütünleşen bilişsel aktiviteyi artıracak Psikososyal Destek Programını uygulamaktadır. Psikososyal Destek Programı ile yaşlı bireylerin bedensel, zihinsel, ruhsal ve sosyal yönlerinin geliştirilmesi ve korunmasını, iyilik hallerinin sürdürülmesini ve yaşam kalitelerinin artırılmasını hedeflemekteyiz. Bu program, kurumdaki bireylerin gelişimsel özellikleri, genel işlev düzeyleri, fiziksel uygunlukları, ilgi alanları ve gereksinimleri doğrultusunda uyarlanmakta ve planlanmaktadır.

kozalak2
kozalak2
twister
twister
cicek_ekme_1
cicek_ekme_1
XUMJ7365
XUMJ7365
IMG_4793
IMG_4793
tas_1
tas_1
IMG_5384
IMG_5384
IMG_5700
IMG_5700
IMG_4929
IMG_4929
bardak_1
bardak_1
IMG_7265
IMG_7265
IMG_7697
IMG_7697
previous arrow
next arrow