Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de yaşam süresi uzamakta ve nüfus hızla yaşlanmaktadır. Yaşam sürelerinin uzaması bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinden ziyade yaşlı olarak geçirdiğimiz yılların artması anlamına gelmektedir

Hızla yaşlanan bir toplum olmamıza ve yaşlılığın yaşam döngüsünün doğal bir evresi olmasına rağmen, toplumda yaşlılığın bir öncelik olmadığı, yaşlanma ve yaşlılık algısının olumsuz olduğu ve yaşlıların birçok kalıp yargı, önyargı ve ayrımcılık ile karşı karşıya olduğunu araştırmalar göstermektedir. Söz konusu olumsuz tutum ve davranışların temelinde toplumun yaşlanma konusundaki farkındalık eksikliği ve yaşlıları anlayamaması gelmektedir. 

Toplumun, özellikle genç nesillerin bu konuda bilinçlendirilmeleri için daha fazla çalışmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı kuşakları bir araya getirecek ve kuşaklar arası diyaloğu güçlendirecek nitelikli faaliyetlerin hayata geçirilmesinin, hem gençlerin hem de yaşlıların birbirlerine ilişkin ön yargılarının azaltılmasında, karşılıklı empatinin oluşturulmasında, özellikle gençlerin yaşlılık konusunda duyarlılık ve farkındalıklarının arttırılmasında önemli rolü vardır.

Biyo-psiko-sosyal kültürel bir varlık olan insan yaşadığı toplumla birlikte var olur ve toplum içinde varlığını sürdürür. 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan “Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı” nın da başlıca hedeflerinden biri yaşlıların toplum içerisinde ayrı bir grup olmadığı göz önüne alınarak, yaşam boyu öğrenme ve toplum içinde yer alma olanaklarına erişim gibi fırsatların yaşamın ileri yıllarında da sağlanarak yaşam boyunca bireysel gelişme, kişisel tatmin ve iyi olma durumunun sürdürülmesidir. Yaşam sürelerinin uzaması aynı zamanda çok kuşaklı bir toplumda yasadığımızın da bir göstergesi olmaktadır. Mevcut yaşlıların refahının sağlanması ve sosyal uyumlarının arttırılması kadar yaşlanmakta olan genç nesillerin aktif yaşlanmalarına katkı sağlayacak önlemlerin de alınması gerekmektedir.

 

Hayat Boyu Hayat Dolu Derneği olarak bugünün yaşlıları olan büyüklerimizin toplum içindeki yerlerini destekleyecek, aynı zamanda geleceğin yaşlıları olan diğer kuşaklarla iletişimlerini güçlendirecek projeler üretmeyi amaçlıyoruz. Başta gönüllülerimizin desteği olmak üzere yerel yönetimler, üniversiteler, kurumlar ve diğer sivil toplum kuruluşları ile ortak oluşturduğumuz projeler ve işbirlikleriyle toplumda var olan yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili önyargıları kırarak birbirimizi daha iyi anladığımız bir dünyaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.